เผยแพร่รายงานงบทดลอง ปี 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562..

เผยแพร่รายงานงบทดลอง ปี 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35684

  ผู้ชม: 42 ครั้ง


รายละเอียดงบทดลองเดือน เมษายน 2562..

เผยแพร่รายงานงบทดลอง ปี 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35680

  ผู้ชม: 40 ครั้ง


งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562..

เผยแพร่รายงานงบทดลอง ปี 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35679

  ผู้ชม: 34 ครั้ง


รายละเอียดงบทดลองเดือน มีนาคม 2562..

เผยแพร่รายงานงบทดลอง ปี 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35678

  ผู้ชม: 37 ครั้ง


งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562..

เผยแพร่รายงานงบทดลอง ปี 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35677

  ผู้ชม: 35 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

 42  หมู่ 10 ตำบลละหาน  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  36130