เผยแพร่รายงานงบทดลอง ปี 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

รายละเอียดงบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2562..

เผยแพร่รายงานงบทดลอง ปี 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35675

  ผู้ชม: 42 ครั้ง


งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562..

เผยแพร่รายงานงบทดลอง ปี 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35674

  ผู้ชม: 39 ครั้ง


รายละเอียดงบทดลองเดือน มกราคม 2562..

เผยแพร่รายงานงบทดลอง ปี 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35673

  ผู้ชม: 41 ครั้ง


งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561..

เผยแพร่รายงานงบทดลอง ปี 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35672

  ผู้ชม: 33 ครั้ง


รายละเอียดงบทดลองเดือนธันวาคม 2561..

เผยแพร่รายงานงบทดลอง ปี 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35670

  ผู้ชม: 33 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

 42  หมู่ 10 ตำบลละหาน  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  36130