เผยแพร่รายงานงบทดลอง ปี 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2561..

เผยแพร่รายงานงบทดลอง ปี 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35669

  ผู้ชม: 49 ครั้ง


รายละเอียดงบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2561..

เผยแพร่รายงานงบทดลอง ปี 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35668

  ผู้ชม: 45 ครั้ง


งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561..

เผยแพร่รายงานงบทดลอง ปี 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35667

  ผู้ชม: 45 ครั้ง


รายละเอียดงบทดลองเดือนตุลาคม 2561..

เผยแพร่รายงานงบทดลอง ปี 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35666

  ผู้ชม: 47 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

 42  หมู่ 10 ตำบลละหาน  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  36130