สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง(แบบ สขร.1) งบประมาณ 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

เดือนพฤษภาคม 2563..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง(แบบ สขร.1) งบประมาณ 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref58388

  ผู้ชม: 33 ครั้ง


เดือนเมษายน 2563..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง(แบบ สขร.1) งบประมาณ 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref58387

  ผู้ชม: 41 ครั้ง


เดือนกุมภาพันธ์ 2563..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง(แบบ สขร.1) งบประมาณ 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref58386

  ผู้ชม: 33 ครั้ง


เดือนมกราคม 2563..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง(แบบ สขร.1) งบประมาณ 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref58385

  ผู้ชม: 13 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

 42  หมู่ 10 ตำบลละหาน  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  36130