สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง(แบบ สขร.1) งบประมาณ 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ


เดือนพฤษภาคม 2563 


เดือนเมษายน 2563 


เดือนกุมภาพันธ์ 2563 


เดือนมกราคม 2563 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!