ข่าวประชาสัมพันธ์ 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม-FILE2..

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref58405

  ผู้ชม: 31 ครั้ง


ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม..

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref58404

  ผู้ชม: 29 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

 42  หมู่ 10 ตำบลละหาน  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  36130