ความรู้ด้านการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

กุ้งก้ามกราม 1..

ความรู้ด้านการประมง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35932

  ผู้ชม: 29 ครั้ง


คู่มือการเลี้ยงปลาน้ำจืด..

ความรู้ด้านการประมง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35929

  ผู้ชม: 34 ครั้ง


การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม..

ความรู้ด้านการประมง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35928

  ผู้ชม: 26 ครั้ง


กุ้งก้ามกราม..

ความรู้ด้านการประมง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35927

  ผู้ชม: 30 ครั้ง


การเลี้ยงปลานิล..

ความรู้ด้านการประมง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35923

  ผู้ชม: 33 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

 42  หมู่ 10 ตำบลละหาน  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  36130