สขร.ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

สขร.เดือนตุลาคม 2563..

สขร.ปีงบประมาณ 2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref64931

  ผู้ชม: 6 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

 42  หมู่ 10 ตำบลละหาน  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  36130