ตัวชี้วัดบุคลากร ปี 2562 ครั้งที่ 1  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ


นายนิพนธ์ จันทร์ประทัด 


นางสาวรัตนา อินทร์ศิริพงษ์ 


นางสาวกมล โอษฐสัตย์ 


นายธนพล แก้วจุรัตน์ 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!