ตัวชี้วัดบุคลากร ปี 2562 ครั้งที่ 1  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

นายนิพนธ์ จันทร์ประทัด..

ตัวชี้วัดบุคลากร ปี 2562 ครั้งที่ 1

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35905

  ผู้ชม: 36 ครั้ง


นางสาวรัตนา อินทร์ศิริพงษ์..

ตัวชี้วัดบุคลากร ปี 2562 ครั้งที่ 1

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35904

  ผู้ชม: 35 ครั้ง


นางสาวกมล โอษฐสัตย์..

ตัวชี้วัดบุคลากร ปี 2562 ครั้งที่ 1

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35903

  ผู้ชม: 35 ครั้ง


นายธนพล แก้วจุรัตน์..

ตัวชี้วัดบุคลากร ปี 2562 ครั้งที่ 1

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref35900

  ผู้ชม: 31 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ

 42  หมู่ 10 ตำบลละหาน  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  36130