สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 2.2K | อ่าน: 4.4K

www4.fisheries.go.th/mf-samutsongkhram

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร: สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

สแกน QR Code  พิมพ์   *news1242#   กดส่ง


 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

  สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่

อำเภอเมือง ฯ

จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

 

 แผนที่สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม
Latitude:13.4293192   Longitude:100.0178068

Copyright © 2016-2019 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2017-05-29 11:52:00 น. (ลำดับที่: 203)