อำนาจหน้าของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม


อำนาจหน้าของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม 

 ข้อมูลองค์กร  อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์