ประกาศทั้งหมด

 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

   (2020-05-28) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง..
   (2020-05-25) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563..
   (2020-05-12) รับสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง..
   (2020-04-14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (อาร์ทีเมียกระป๋อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-04-14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-04-01) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดอุปกรณ์สารเคมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-02-18) จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 42 รายการ..
   (2019-08-16) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเครื่องปั่นแรงสูง..
   (2018-09-28) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสาร..
   (2018-09-19) จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เครื่องวัดค่าความดูดกลืนแสงของสาร 1 รายการ..

  •  Hit 20 อันดับ
  • รับสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (2,939)  เอกสารวิชาการ.. (1,083) ข่าวการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,061) คุณภาพน้ำแนวชายฝั่งทะเล.. (1,044) สถานการณ์โรค .. (1,035) คุณภาพน้ำเขตเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง(น้ำธรรมชาติ).. (926) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (917) รับเรื่องร้องเรียน (งบเงินทุุนหมุนเวียน).. (818) ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง.. (806) สาระนารู้ด้านประมง.. (792) เข้าตรวจเยี่ยมบ่อธรรมชาติของเกษตรกรอินทรีย์ในการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ.. (600) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (449) จัดการประชุมเพื่่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของปลาหมอสีในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (435) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร .. (386) แบนเนอร์สถานีฯ.. (383) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (354) ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงาน.. (335) ประวัติหน่วยงาน.. (308) โครงสร้างหน่วยงาน.. (287) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (262)

    Copyright © 2016-2020 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

     สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000