ข่าวกิจกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม

  •  Hit 20 อันดับ
  • รับสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (3,337)  เอกสารวิชาการ.. (1,355) ข่าวการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,321) สถานการณ์โรค .. (1,247) คุณภาพน้ำเขตเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง(น้ำธรรมชาติ).. (1,167) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,109) รับเรื่องร้องเรียน (งบเงินทุุนหมุนเวียน).. (1,030) สาระนารู้ด้านประมง.. (1,002) ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง.. (1,001) เข้าตรวจเยี่ยมบ่อธรรมชาติของเกษตรกรอินทรีย์ในการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ.. (747) แบนเนอร์สถานีฯ.. (555) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (544) จัดการประชุมเพื่่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของปลาหมอสีในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (526) ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (520) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (481) ประวัติหน่วยงาน.. (478) ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงาน.. (469) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร .. (459) โครงสร้างหน่วยงาน.. (423)  5 – 29 ก.พ. 2563 กรมประมงเปิดขอใบอนุญาตทำประมง เตือนเรือประมงพาณิชย์รักษาสิทธิ ยื่นเรื่องก่อนขึ้นรอบการทำประมงใหม่ (2563 - 2564).. (372)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000