แบนเนอร์สถานีฯ

 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

แบนเนอร์สถานีฯ 

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-06-07  |   ข่าววันที่: 2017-06-01 |  อ่าน: 243 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ข่าวการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (848)  คุณภาพน้ำแนวชายฝั่งทะเล.. (845) สถานการณ์โรค .. (820) เอกสารวิชาการ.. (777) คุณภาพน้ำเขตเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง(น้ำธรรมชาติ).. (738) ข่าวรับสมัครงาน.. (710) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (670) รับเรื่องร้องเรียน (งบเงินทุุนหมุนเวียน).. (622) ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง.. (603) สาระนารู้ด้านประมง.. (570) เข้าตรวจเยี่ยมบ่อธรรมชาติของเกษตรกรอินทรีย์ในการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ.. (403) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (337) จัดการประชุมเพื่่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของปลาหมอสีในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (335) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร .. (288) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (251) ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงาน.. (237) ประวัติหน่วยงาน.. (205) โครงสร้างหน่วยงาน.. (198) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (185) สารสนเทศภายในกรมประมง.. (137)

    Copyright © 2016-2019 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

     สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000