รับเรื่องร้องเรียน (งบเงินทุุนหมุนเวียน)

 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

รับเรื่องร้องเรียน (งบเงินทุุนหมุนเวียน) 

ข้อร้องเรียน/ราชการใสสะอาด

 เผยเเพร่: 2017-06-07  |   ข่าววันที่: 2017-06-01 |  อ่าน: 733 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • รับสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (1,981)  ข่าวการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (980) คุณภาพน้ำแนวชายฝั่งทะเล.. (961) เอกสารวิชาการ.. (950) สถานการณ์โรค .. (937) คุณภาพน้ำเขตเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง(น้ำธรรมชาติ).. (858) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (837) ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง.. (737) รับเรื่องร้องเรียน (งบเงินทุุนหมุนเวียน).. (733) สาระนารู้ด้านประมง.. (700) เข้าตรวจเยี่ยมบ่อธรรมชาติของเกษตรกรอินทรีย์ในการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ.. (542) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (410) จัดการประชุมเพื่่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของปลาหมอสีในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (393) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร .. (357) แบนเนอร์สถานีฯ.. (314) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (299) ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงาน.. (287) ประวัติหน่วยงาน.. (252) โครงสร้างหน่วยงาน.. (243) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (219)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

     สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000