รับเรื่องร้องเรียน (งบเงินทุุนหมุนเวียน)

 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

รับเรื่องร้องเรียน (งบเงินทุุนหมุนเวียน) 

ข้อร้องเรียน/ราชการใสสะอาด

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-06-07  |   ข่าววันที่: 2017-06-01 |  อ่าน: 629 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ข่าวการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (853)  คุณภาพน้ำแนวชายฝั่งทะเล.. (851) สถานการณ์โรค .. (821) เอกสารวิชาการ.. (777) คุณภาพน้ำเขตเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง(น้ำธรรมชาติ).. (739) ข่าวรับสมัครงาน.. (723) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (671) รับเรื่องร้องเรียน (งบเงินทุุนหมุนเวียน).. (629) ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง.. (610) สาระนารู้ด้านประมง.. (572) เข้าตรวจเยี่ยมบ่อธรรมชาติของเกษตรกรอินทรีย์ในการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ.. (408) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (341) จัดการประชุมเพื่่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของปลาหมอสีในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (336) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร .. (293) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (252) ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงาน.. (240) ประวัติหน่วยงาน.. (208) โครงสร้างหน่วยงาน.. (198) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (188) สารสนเทศภายในกรมประมง.. (137)

    Copyright © 2016-2019 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

     สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000