ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง

ตามที่ สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม มีประกาศ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี2561 ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยรับสมัครภายในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้น

บัดนี้ สถานีฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง เรียงลำดับที่สอบได้ดังนี้

  •   ตำแหน่ง: จ้างเหมาชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม กรมประมง สมุทรสงคราม
  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม
  •   ประกาศวันที่: 2020-05-28
  •   ประกาศสิ้นสุดเเล้วเมื่อวันที่: 2020-06-04 
  •   ติดต่อโทร: 034756625
  •   E-mail: samutsongkram55@gmail.com

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000      samutsongkram55@gmail.com   034-756625   034-756625