ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

ด้วยสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. นั้น สถานีฯขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 19 ราย รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบรายชื่อและวันเวลาในการสอบสัมภาษณ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

  •   ตำแหน่ง: จ้างเหมาชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม กรมประมง สมุทรสงคราม
  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม
  •   ประกาศวันที่: 2020-05-25
  •   ประกาศสิ้นสุดเเล้วเมื่อวันที่: 2020-05-31 
  •   ติดต่อโทร: 034756625
  •   E-mail: samutsongkram55@gmail.com

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000      samutsongkram55@gmail.com   034-756625   034-756625