ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

 เผยเเพร่: 2020-05-25 |  ผู้สนใจ: 109
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

ด้วยสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. นั้น สถานีฯขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 19 ราย รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบรายชื่อและวันเวลาในการสอบสัมภาษณ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 •   ตำแหน่ง: จ้างเหมาชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม กรมประมง สมุทรสงคราม
 •   หน่วยงาน: สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม
 •   ประกาศวันที่: 2020-05-25
 •   สิ้นสุดวันที่: 2020-05-31
 •   ติดต่อโทร: 034756625
 •   E-mail: samutsongkram55@gmail.com
 •  Hit 20 อันดับ
 • รับสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (2,926)  เอกสารวิชาการ.. (1,076) ข่าวการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,057) คุณภาพน้ำแนวชายฝั่งทะเล.. (1,040) สถานการณ์โรค .. (1,033) คุณภาพน้ำเขตเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง(น้ำธรรมชาติ).. (924) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (915) รับเรื่องร้องเรียน (งบเงินทุุนหมุนเวียน).. (815) ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง.. (804) สาระนารู้ด้านประมง.. (785) เข้าตรวจเยี่ยมบ่อธรรมชาติของเกษตรกรอินทรีย์ในการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ.. (598) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (448) จัดการประชุมเพื่่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของปลาหมอสีในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (434) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร .. (385) แบนเนอร์สถานีฯ.. (381) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (350) ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงาน.. (334) ประวัติหน่วยงาน.. (307) โครงสร้างหน่วยงาน.. (286) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (261)

  Copyright © 2016-2020 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

   สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม 135 หมู่ 11 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000