รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงบทดลองปีงบประมาณ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม


รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 


รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565 


รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564 


รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 


รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564