สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

รณรงค์การใช้ปิ่นโต แก้วน้ำส่วนตัว ใช้วัสดุธรรมชาติ เพื่อลดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเด็ดขาด 
 
https://www4.fisheries.go.th/fpo-ubonratchathani


  ทั้งหมด


 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

  48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

  045243033

  045243033

  ubonfisheries.f@hotmail.com

  48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี โทร 045474056 , 045243033

 แผนที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง