ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจประมงอาสา รายนายพนม พิมรัตน์ ประมงอาสาอำเภอตาลสุม   (1,018)   ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ ต.โนนกลางและต.หนองไฮ อ.สำโรง รับคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์... (527)   ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ได้ปฏิบัติราชการภายในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี   (429)  การเก็บผลผลิตไรแดงที่ขยายพันธุ์ไว้ในบ่อซีเมนต์ (ศพก.เครือข่ายด้านประมงปี 2560)   (406)  ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน ประชุมชี้แจงการปรับเปลี่ยนแก้ไขแผนที่เขตที่รัก... (390)  ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดเวลา และสถานที่ในการประเม... (382)   ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่บ้านทุ่งสำราญ ม.13 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์... (362)  ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานอำเภอดอนมดแดง เข้าร่วมบูรณาการโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใ... (362)  ระมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกา... (320)  ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี โครงการชลปร... (318)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000