ข้อมูลองค์กรสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

สัตว์น้ำประจำจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อสัตว์น้ำ       ปลาเทโพ    ชื่อสามัญ         Black ear catfish    
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pangasius  larnaudii (Bocourt,1866)    
ชื่อท้องถิ่น        ปลาปึ่ง (ภาคอีสานตอนล่างแถบแม่น้ำโขง - แม่น้ำมูล)    
                       ปลาหูหมาด (ภาษาอีสานตอนบนแถบแม่น้ำโขง)    
                       เตาะ (ภาคเหนือแถบแม่น้ำโขง - ยม)    
ประวัติความเป็นมา  ปลาเทโพเป็นปลาไม่มีเกล็ดขนาดใหญ่ รูปร่างคล้ายกับปลาสวาย หน้าสั่นทู่กว่า
ปลาสวาย ลำตัวยาว และด้านข้างแบน ตากลมโต และอยู่เหนือมุมปาก ปากกว้าง มีฟันซี่เล็กแหลมคมอยู่บนขากรรไกรทั้งสองข้าง มีหนวดเล็ก และสั้นอยู่ที่ริมฝีปากบน และมุมปากแห่งละ 1 คู่
กระโดงสันหลังสูง และมีก้านครีบเดี่ยวอันแรกเป็นหนามแข็ง ครีบหูมีเงี่ยงแหลมแข็งข้างละอัน มีครีบไขมันอยู่ใกล้กับโคนครีบหาง ครีบหางมีขนาดใหญ่ปลาเป็นแฉกลึก ลำตัวบริเวณหลังสีดำคล้ำหรือสีน้ำเงินปนเทา หัวสีเขียวอ่อน ท้องสีขาวเงิน ปลาครีบหลัง ครีบท้อง ครีบอกและครีบก้นยื่นเป็นเส้นยาวเรียว ครีบก้นมีแถบสีคล้ำทั้งตอนบนและตอนล่าง ลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดแตกต่างจากปลาในสกุลปลาสวายชนิดอื่นๆ คือ มีจุดสีดำขนาดใหญ่บริเวณเหนือครีบหู โดยทั่วไปขนาดที่พบเห็นตามปกติประมาณ 50 เซนติเมตร แต่สามารถพบขนาดใหญ่ที่สุด มีความยาวถึง 1.50 เมตร ในอดีตพบมากในแม่น้ำโขง - แม่น้ำมูลอีกทั้งประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้นำปลาเทโพมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร “เค็มบักนัด” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสืบมาจนถึงปัจจุบัน และได้รับการประกาศให้เป็นสัตว์น้ำประจำจังหวัดอุบลราชานี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (4,643)  ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยปัง หอยขม หอยเชอรี่ เลี้ยงปลา และเลี้ยงปูนา ในพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี .. (3,349) เกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. (2,647) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม ลงแหจับปลา ณ หนองใหญ่ บ้านนากระแซง หมู่ 13 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 .. (2,540) การมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร (อาหารปลากินพืช คนละ 6 กระสอบ) ตามโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ณ หอประชุมที่ว่.. (2,386) ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอตระการพืชผล ณ ประชุม ที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล .. (1,910) นายสัมฤทธิ์ ขำพลับ ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเพาะพันธุ์ปลานิลและเลี้ยงปลานิลในกระชัง.. (1,860) การเลี้ยงหอยเชอร์รี่ไม่ยากอย่างที่คิด ....!! .. (1,842) การเลี้ยงหอยเชอร์รี่ไม่ยากอย่างที่คิด ....!! .. (1,842) คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,756)