บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี
นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง

ประมงจังหวัดอุบลราชธานี
    
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


    


เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


    


ประมงอำเภอ


    


เบอร์โทรติดต่อราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และประมงอำเภอ


    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

 48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000