Facebook สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


Facebook สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี 

ข่าวประชาสัมพันธ์


Facebook สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007533786176

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ประมงอุบลฯ ประชุมกลุ่มย่อยหัวหน้ากลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาในภาพรวมของสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ประมงอุบลฯ ประชุมกลุ่มย่อยหัวหน้ากลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาในภาพรวมของสำนักงา... จำนวนผู้อ่าน 533  ประมงอุบลฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานวัน สหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ประมงอุบลฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานวัน สหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 421 ประมงอุบลฯ เตรียมสถานที่เพื่อจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมงในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566 ประมงอุบลฯ เตรียมสถานที่เพื่อจัดแสดงนิทรรศการด้านการประมงในงานเกษตรอีสานใต้ ประจ... จำนวนผู้อ่าน 390 เจ้าหน้าที่ประมงอุบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน saraban กรมประมง  เจ้าหน้าที่ประมงอุบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน saraban กรมประมง   จำนวนผู้อ่าน 228 ประมงเขื่องใน บูรณางานร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พิจารณาคัดเลือกกำนันตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน ประมงเขื่องใน บูรณางานร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พิจารณาคัดเลือกกำนันตำบล... จำนวนผู้อ่าน 212 ประมงอุบลฯ ร่วมจัดนิทรรศการเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประมงอุบลฯ ร่วมจัดนิทรรศการเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี... จำนวนผู้อ่าน 201 ประมงอุบล ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร ประมงอุบล ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชัง ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาห... จำนวนผู้อ่าน 194 ประมงอุบลฯ ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันพาข้าวเมืองอุบลฯ มีปลาแซ่บหลาย ครั้งที่ 1 ประมงอุบลฯ ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันพาข้าวเมืองอุบลฯ มีปลาแซ่บหลาย ครั้งที่ 1  จำนวนผู้อ่าน 194 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดินงบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ 2566  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพ... จำนวนผู้อ่าน 192 ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่เเม่น้ำโขงครั้งที่ 1/2566 ประมงอุบลฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่เเม่น้... จำนวนผู้อ่าน 191


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

    รายละเอียด 48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000  email  ubonfisheries.f@hotmail.com  โทรศัพท์ 045243033  FAX 045243033  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6