ประมงอำเภอสิรินธร เปิดทำการในวันหยุดราชการเพื่อรับขึ้นทะเบียนรับขึ้นเกษตรกรผู้ทำการประมง และมีเกษตรกรยื่นคำขอรับใบอนุญาตเลี้ยงปลากระชัง ณ ที่

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงอำเภอสิรินธร เปิดทำการในวันหยุดราชการเพื่อรับขึ้นทะเบียนรับขึ้นเกษตรกรผู้ทำการประมง และมีเกษตรกรยื่นคำขอรับใบอนุญาตเลี้ยงปลากระชัง ณ ที่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร เปิดทำการในวันหยุดราชการเพื่อรับขึ้นทะเบียนรับขึ้นเกษตรกรผู้ทำการประมงจำนวน 4 ราย และมีเกษตรกรยื่นคำขอรับใบอนุญาตเลี้ยงปลากระชัง จำนวน 46 ราย ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน แจ้งยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในวันที่ 25 มิ.ย 63

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต...  289   ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเปิดกิจกรรมอบรมทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ...  252  การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.กลุ่มจังหวัด) เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศ...  248  ประมงอุบลฯ รวมพลังจัดนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี   233  ยิ่งใหญ่ ประมงอุบลฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดม...  231  ประมงอำเภอโพธิ์ไทร “ประชุม ศจพ.อ. โพธิ์ไทร ครั้งที่ 3/2565 ”   217  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมอาชี...  211  ประมงอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิ...  203  กิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศ จำนวน 500,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่...  202  การลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรโครงการศึกษาระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการประเมินผลผลิตการประม...  198


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ