ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมให้การต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานคณะทำงานติดตามการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี


ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมให้การต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานคณะทำงานติดตามการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมให้การต้อนรับ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานคณะทำงานติดตามการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) พร้อมคณะ (คณะที่3) ณ ห้องประชุมอำเภอสิรินธร โดยมี นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร อปท. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลการปฏิบัติการฯ อำเภอสิรินธร
          ทั้งนี้ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามและรับทราบแนวทางการป้องกันเชื้อโรคโคโรน่าของกลุ่มผู้ประกอบการแพอาหารพัทยา น้อย และสนามกอล์ฟ เขื่อนสิรินธร ทั้งนี้ เน้นย้ำให้สถานประกอบการที่เปิดบริการตามมาตรการผ่อนคลายของจังหวัดอุบลราชธานีได้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางป้องกันทางด้านสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอุบลฯ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต...  289   ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเปิดกิจกรรมอบรมทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ...  251  การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.กลุ่มจังหวัด) เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศ...  248  ประมงอุบลฯ รวมพลังจัดนิทรรศการด้านการประมง เนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี   233  ยิ่งใหญ่ ประมงอุบลฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดม...  231  ประมงอำเภอโพธิ์ไทร “ประชุม ศจพ.อ. โพธิ์ไทร ครั้งที่ 3/2565 ”   217  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมอาชี...  211  ประมงอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิ...  203  กิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศ จำนวน 500,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่...  202  การลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรโครงการศึกษาระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการประเมินผลผลิตการประม...  198


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000    ubonfisheries.f@hotmail.com   045243033   045243033   แฟนเพจ