นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-10-14  |   ข่าววันที่: 2020-10-14 |  อ่าน: 407 ครั้ง
 

กรมประมงได้กำหนดนโยบาบกำกับดูแลองค์การที่ดี เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของอธิบดีกรมประมงภายใต้หลักคิด "คนสำราญ งานสำเร็จ"

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (4,786)  ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยปัง หอยขม หอยเชอรี่ เลี้ยงปลา และเลี้ยงปูนา ในพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี .. (3,865) การเลี้ยงหอยเชอร์รี่ไม่ยากอย่างที่คิด ....!! .. (3,524) การเลี้ยงหอยเชอร์รี่ไม่ยากอย่างที่คิด ....!! .. (3,524) เกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. (2,736) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม ลงแหจับปลา ณ หนองใหญ่ บ้านนากระแซง หมู่ 13 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 .. (2,720) การมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร (อาหารปลากินพืช คนละ 6 กระสอบ) ตามโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ณ หอประชุมที่ว่.. (2,509) นายสัมฤทธิ์ ขำพลับ ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเพาะพันธุ์ปลานิลและเลี้ยงปลานิลในกระชัง.. (2,021) คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (2,011) ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอตระการพืชผล ณ ประชุม ที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล .. (1,963)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

     48 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000