ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2023


https://www4.fisheries.go.th/mf-smdec

RSS-ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

Expired
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์เนื้อเยื่อระบบสืบพันธ์ุของหอยลาย  จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์เนื้อเยื่อระบบสืบพันธ์ุของหอยลาย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 5 5
Expired
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือประมงเพื่อเก็บข้อมูลแหล่งประมงหอยแครง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือประมงเพื่อเก็บข้อมูลแหล่งประมงหอยแครง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 4 4
Expired
วันที่ 20 เมษายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือประมงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลหอยลาย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 20 เมษายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือประมงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลหอยลาย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 7 7
Expired
วันที่ 19 เมษายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 19 เมษายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 9 9
Expired
วันที่ 11 เมษายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพื้นดาดฟ้าเรือประมง 9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 11 เมษายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพื้นดาดฟ้าเรือประมง 9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 6 6
Expired
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์เนื้อเยื่อระบบสืบพันธ์ุของหอยลาย  จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์เนื้อเยื่อระบบสืบพันธ์ุของหอยลาย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 5 5
Expired
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือประมงเพื่อเก็บข้อมูลแหล่งประมงหอยแครง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือประมงเพื่อเก็บข้อมูลแหล่งประมงหอยแครง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 4 4
Expired
วันที่ 20 เมษายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือประมงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลหอยลาย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 20 เมษายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือประมงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลหอยลาย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 7 7
Expired
วันที่ 19 เมษายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 19 เมษายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 9 9
Expired
วันที่ 11 เมษายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพื้นดาดฟ้าเรือประมง 9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 11 เมษายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพื้นดาดฟ้าเรือประมง 9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 6 6
Expired
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  อ่าน 155 155
Expired
ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  อ่าน 178 178
Expired
ประกาศเรื่อง เลื่อนวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประกาศเรื่อง เลื่อนวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  อ่าน 112 112
Expired
 ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  อ่าน 135 135
Expired
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา  อ่าน 135 135
   26 พ.ค. 2566  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    26 พ.ค. 2566  กค.  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง..    26 พ.ค. 2566  กค.  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง..    26 พ.ค. 2566  กนป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประ..    25 พ.ค. 2566  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ป้องกันการปลอมแปลงใบรับรองสุขอนามัยสินค้าสัตว์น้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธ..  อ่านทั้งหมด

รายละเอียดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

ที่อยู่  79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา)

เบอร์โทรศัพท์  074-312595

FAX  074-312495

email  smdec_dof@yahoo.com

รายละเอียด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

แผนที่..คลิก แผนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น..คลิก ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

แฟนเพจ..คลิก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา แฟนเพจ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง

CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs IPv6