ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา.. (4,970)  ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง.. (4,498) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (3,065) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง.. (2,514) โครงสร้างศูนย์ฯ.. (2,123) ทำเนียบผู้บริหาร.. (2,063) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (2,060) เอกสารเผยแพร่.. (1,995) ประกาศวันสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ.. (1,865) สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560.. (1,683) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,644) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ........ (1,571) การบริการ.. (1,538) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (1,328) กิจกรรมต่าง ๆ.. (1,268) โครงสร้างบุคลากร.. (1,127) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (1,063) มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 10,000 ตัว.. (997) ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 2,000 ตัว.. (988) ชนิดสัตว์น้ำ.. (983)