เอกสารเผยแพร่ 

 เผยเเพร่: 2017-11-16  |  อ่าน: 652 ครั้ง

 

เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปี 2560

     รายงานประจำปี 2560

คู่มือชายประมง

     คู่มือชาวประมง เรื่องมาตรฐานสุขอนามัยในเรือประมงฯ

     คู่มือผู้ตรวจสอบประเมิน เรื่องมาตรฐานสุขอนามัยในเรือประมงฯ

 

เอกสารเผยแพร่ ฉบับที่ 1 ทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาตอนนอก

 

เอกสารเผยแพร่ ฉบับที่ 2 ทะเลสาบสงขลาทรัพยากรสัตว์น้ำลดลงหรือไม่

 

เอกสารเผยแพร่ ฉบับที่ 3 เพิ่มมูลค่าทรัพยากรสัตว์น้ำแปรรูปและถนอมอาหาร

 

เอกสารเผยแพร่ ฉบับที่ 4 การใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา เพิ่มมูลค่าและเสริมรายได้