พิกัดปะการังเทียม บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

พิกัดตำแหน่งปะการังเทียม จังหวัดนราธิวาส..

พิกัดปะการังเทียม บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref76190

  ผู้ชม: 26 ครั้ง


พิกัดตำแหน่งปะการังเทียม จังหวัดปัตตานี..

พิกัดปะการังเทียม บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref76189

  ผู้ชม: 16 ครั้ง


พิกัดตำแหน่งปะการังเทียม จังหวัดสงขลา..

พิกัดปะการังเทียม บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref76187

  ผู้ชม: 40 ครั้ง


พิกัดตำแหน่งปะการังเทียม จังหวัดนครศรีธรรมราช..

พิกัดปะการังเทียม บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref76186

  ผู้ชม: 13 ครั้ง


  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา.. (5,115)  ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง.. (4,669) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (3,127) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง.. (2,573) โครงสร้างศูนย์ฯ.. (2,200) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (2,149) ทำเนียบผู้บริหาร.. (2,104) เอกสารเผยแพร่.. (2,064) ประกาศวันสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ.. (1,904) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,719) สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560.. (1,718) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ........ (1,604) การบริการ.. (1,575) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (1,354) กิจกรรมต่าง ๆ.. (1,333) โครงสร้างบุคลากร.. (1,155) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (1,095) มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 10,000 ตัว.. (1,054) ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 2,000 ตัว.. (1,029) ชนิดสัตว์น้ำ.. (1,005)