พนักงานราชการ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

   (2020-12-30) ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง..
   (2020-12-07) ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะพนักงานราชการท..
   (2020-11-24) ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประ..
   (2020-11-03) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 1 อัตตรา..
   (2020-06-25) ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 3 และช่างเครื..
   (2020-06-05) ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นายท้ายเรือกลชายท..
   (2020-05-19)  รับสมัครพนักงานราชการ นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 3 และช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 3..

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา.. (5,129)  ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง.. (4,677) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (3,129) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง.. (2,578) โครงสร้างศูนย์ฯ.. (2,205) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (2,154) ทำเนียบผู้บริหาร.. (2,106) เอกสารเผยแพร่.. (2,066) ประกาศวันสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ.. (1,906) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,721) สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560.. (1,719) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ........ (1,608) การบริการ.. (1,577) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (1,355) กิจกรรมต่าง ๆ.. (1,334) โครงสร้างบุคลากร.. (1,156) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (1,096) มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 10,000 ตัว.. (1,055) ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 2,000 ตัว.. (1,030) ชนิดสัตว์น้ำ.. (1,006)