ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา.. (4,955)  ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง.. (4,491) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (3,051) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง.. (2,509) โครงสร้างศูนย์ฯ.. (2,105) ทำเนียบผู้บริหาร.. (2,053) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (2,045) เอกสารเผยแพร่.. (1,984) ประกาศวันสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ.. (1,858) สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560.. (1,680) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,634) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ........ (1,568) การบริการ.. (1,530) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (1,321) กิจกรรมต่าง ๆ.. (1,263) โครงสร้างบุคลากร.. (1,123) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (1,059) มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 10,000 ตัว.. (994) ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 2,000 ตัว.. (979) ชนิดสัตว์น้ำ.. (977)