ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา.. (5,216)  ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง.. (4,818) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (3,163) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง.. (2,607) โครงสร้างศูนย์ฯ.. (2,250) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (2,206) ทำเนียบผู้บริหาร.. (2,122) เอกสารเผยแพร่.. (2,121) ประกาศวันสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ.. (1,932) สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560.. (1,740) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,737) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ........ (1,625) การบริการ.. (1,590) กิจกรรมต่าง ๆ.. (1,390) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (1,373) โครงสร้างบุคลากร.. (1,180) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (1,122) มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 10,000 ตัว.. (1,083) ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 2,000 ตัว.. (1,050) ชนิดสัตว์น้ำ.. (1,026)