ข่าวกิจกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา).. (2,180)  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง.. (1,611) ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง.. (1,537) ประกาศวันสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ.. (1,394) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (1,167) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ........ (1,131) อำนาจหน้าที่ (ศพม.สงขลา).. (840) ทำเนียบผู้บริหาร.. (716) โครงสร้างศูนย์ฯ.. (713) กิจกรรมต่าง ๆ.. (689) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (677) เอกสารเผยแพร่.. (675) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (662) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (661) ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (651) ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 2,000 ตัว.. (584) มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 10,000 ตัว.. (496) ประกาศ.. (492) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า.. (476) สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560.. (444)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com ระโนด  อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  Mail : ranod_scrdc@yahoo.com