ข่าวกิจกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา).. (1,889)  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง.. (1,473) ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง.. (1,342) ประกาศวันสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ.. (1,340) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ........ (1,059) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (1,040) อำนาจหน้าที่ (ศพม.สงขลา).. (770) ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (625) ทำเนียบผู้บริหาร.. (622) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (615) โครงสร้างศูนย์ฯ.. (614) กิจกรรมต่าง ๆ.. (597) เอกสารเผยแพร่.. (589) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (573) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (572) ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 2,000 ตัว.. (512) ประกาศ.. (459) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า.. (441) มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 10,000 ตัว.. (433) ผอ.กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ..... (379)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com ระโนด  อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  Mail : ranod_scrdc@yahoo.com