ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

   (2021-11-30) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-11-23) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-11-23) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-11-17) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-11-17) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-11-09) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-11-02) วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการเลขที่ 1/116 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-09-30) วันที่ 30 กันยายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-09-30) วันที่ 30 กันยายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-09-07) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ