ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

   (2021-07-19) วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-07-14) ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565..
   (2021-07-14) ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565..
   (2021-07-14) ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565..
   (2021-07-13) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อและติดตั้งฝ้าเพดานอาคารสำนักงานศูนย์ฯจำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-07-08) วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-07-08) วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-07-06) วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-07-06) วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-06-30) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ..
   (2021-06-15) วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-06-01) วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องเรือประมง 9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-05-27) วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-05-27) วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-05-11) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-05-07) วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าห้องแถว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-04-28) วันที่ 28 เมษายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-04-23) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์เรือประมง ๙ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-04-23) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องน้ำกลั่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-04-20) วันที่ 19 เมษายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารพักอาศัย 24 ยูนิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-03-25) วันที่ 25 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนกระจกรถยนต์ทะเบียน ขพ - 4817 สงขลา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะ..
   (2021-03-22) วันที่ 22 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนว 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-03-17) วันที่ 17 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-03-17) วันที่ 17 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-03-09) วันที่ 9 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-03-04) วันที่ 4 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-03-04) วันที่ 4 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-03-04) วันที่ 4 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-03-04) วันที่ 4 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-03-03) วันที่3 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา.. (5,108)  ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง.. (4,663) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (3,126) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง.. (2,572) โครงสร้างศูนย์ฯ.. (2,198) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (2,147) ทำเนียบผู้บริหาร.. (2,102) เอกสารเผยแพร่.. (2,063) ประกาศวันสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ.. (1,900) สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560.. (1,718) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,717) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ........ (1,603) การบริการ.. (1,574) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (1,354) กิจกรรมต่าง ๆ.. (1,332) โครงสร้างบุคลากร.. (1,155) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (1,095) มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 10,000 ตัว.. (1,053) ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 2,000 ตัว.. (1,029) ชนิดสัตว์น้ำ.. (1,004)