ประกาศทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

   (2021-09-07) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-09-06) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-08-31) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-08-17) วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงเรือสำรวจประมง 9 ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธี..
   (2021-08-16) วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-08-16) วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-08-11) วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 1ศ-7467 กทม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-08-11) วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ดำน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-08-11) วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-08-11) วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ดำน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ