ประกาศทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

   (2020-07-10) วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-07-03) วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-07-03) วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-07-03) วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-07-01) วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-07-01) วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-06-25) วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-06-25) ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 3 และช่างเครื..
   (2020-06-24) วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ ชุด มีจำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-06-24) วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าธรรมเนียมตรวจเทียบเครื่องมือ จำนวน ๑ ชุด มีจำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธ..
   (2020-06-24) วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด มีจำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-06-24) วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน ม-7549 สงขลา หม..
   (2020-06-23) วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-06-18) วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-06-17) วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-06-17) วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าธรรมเนียมตรวจตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ..
   (2020-06-17) วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑-๑๐๒-๐๐๑๔๔-๙๙ จำนวน ๑ เ..
   (2020-06-16) วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-06-11) วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-06-09) วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-06-04) วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-06-05) ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นายท้ายเรือกลชายท..
   (2020-06-02) ประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ..
   (2020-06-02) วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าธรรมเนียมตรวจเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ ชุด มี ..
   (2020-06-02) วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-06-02) วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-06-02) วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน ม ๗๕๔๙ สงขลา เลขครุภัณฑ์..
   (2020-06-02) วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ ชุด มี ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-06-02) วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-06-02) วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องเรือสำรวจประมง 9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา).. (3,273)  ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง.. (2,130) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง.. (2,102) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (1,841) ประกาศวันสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ.. (1,666) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ........ (1,406) อำนาจหน้าที่ (ศพม.สงขลา).. (1,181) โครงสร้างศูนย์ฯ.. (1,166) ทำเนียบผู้บริหาร.. (1,138) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (1,113) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (1,110) เอกสารเผยแพร่.. (1,079) กิจกรรมต่าง ๆ.. (995) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (867) ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 2,000 ตัว.. (804) สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560.. (798) ประกาศ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (770) มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 10,000 ตัว.. (754) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (687) การบริการ.. (657)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา) 3 หมู่ 1 ต.คลองแดน  อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  Mail : ranod_scrdc@yahoo.com (ระโนด)