ประกาศทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

   (2021-03-04) วันที่ 4 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-03-04) วันที่ 4 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-03-04) วันที่ 4 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-03-04) วันที่ 4 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-03-03) วันที่3 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-03-03) วันที่ 3 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ศจ -1074 กทม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-02-23) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-02-23) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-02-22) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-02-09) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการศูนย์ฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-02-08) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กฉ - 6829 สงขลา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-01-29) วันที่ 29 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-01-29) วันที่ 29 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-01-25) วันที่ 25 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-01-26) วันที่ 26 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-01-18) วันที่ 18 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแนวต่อแผ่นไม้ใต้แนวน้ำเรือประมง 9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-01-15) วันที่ 15 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเรดาร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-01-15) วันที่ 15 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขูดเพรียงและทำสีกันเพรียงของเรือประมง 9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-01-15) วันที่ 15 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-01-15) วันที่ 15 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแก้ไขป้ายศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉ..
   (2021-01-13) วันที่ 13 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-01-13) วันที่ 13 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ขพ - 4817 สงขลา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-01-06) วันที่ 6 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-12-30) ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง..
   (2020-12-18) วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน1 รายการ ด้วยวิธีประกวด..
   (2020-12-09) วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-12-09) วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปืน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-12-07) ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะพนักงานราชการท..
   (2020-12-03) วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b..
   (2020-12-02) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหุ้มเบาะรถยนต์ หน้า-หลัง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา).. (4,734)  ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง.. (4,396) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (2,981) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง.. (2,444) โครงสร้างศูนย์ฯ.. (2,031) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (1,963) ทำเนียบผู้บริหาร.. (1,961) เอกสารเผยแพร่.. (1,904) ประกาศวันสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ.. (1,836) สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560.. (1,622) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,547) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ........ (1,546) การบริการ.. (1,463) อำนาจหน้าที่ (ศพม.สงขลา).. (1,304) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (1,284) กิจกรรมต่าง ๆ.. (1,201) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (1,027) โครงสร้างบุคลากร.. (1,019) ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 2,000 ตัว.. (957) มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 10,000 ตัว.. (952)

    Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา)