ประกาศทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

   (2021-06-15) วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-06-01) วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องเรือประมง 9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-05-27) วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-05-27) วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-05-11) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-05-07) วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าห้องแถว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-04-28) วันที่ 28 เมษายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-04-23) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์เรือประมง ๙ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-04-23) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องน้ำกลั่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-04-20) วันที่ 19 เมษายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารพักอาศัย 24 ยูนิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-03-25) วันที่ 25 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนกระจกรถยนต์ทะเบียน ขพ - 4817 สงขลา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะ..
   (2021-03-22) วันที่ 22 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนว 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-03-17) วันที่ 17 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-03-17) วันที่ 17 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-03-09) วันที่ 9 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-03-04) วันที่ 4 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-03-04) วันที่ 4 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-03-04) วันที่ 4 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-03-04) วันที่ 4 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-03-03) วันที่3 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-03-03) วันที่ 3 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ศจ -1074 กทม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-02-23) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-02-23) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-02-22) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-02-09) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการศูนย์ฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-02-08) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กฉ - 6829 สงขลา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-01-29) วันที่ 29 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-01-29) วันที่ 29 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-01-25) วันที่ 25 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-01-26) วันที่ 26 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา.. (5,035)  ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง.. (4,550) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (3,087) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง จำนวน 1 ตำแหน่ง.. (2,541) โครงสร้างศูนย์ฯ.. (2,154) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา.. (2,105) ทำเนียบผู้บริหาร.. (2,085) เอกสารเผยแพร่.. (2,033) ประกาศวันสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ.. (1,874) สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2560.. (1,698) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,684) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงไทยตอนล่าง (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ........ (1,583) การบริการ.. (1,562) การขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปี 2561-2562.. (1,335) กิจกรรมต่าง ๆ.. (1,295) โครงสร้างบุคลากร.. (1,141) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์.. (1,073) มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 10,000 ตัว.. (1,019) ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 2,000 ตัว.. (1,004) ชนิดสัตว์น้ำ.. (990)