ประกาศทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

   (2021-08-11) วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-08-11) วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ดำน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-08-11) วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-08-10) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-08-10) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-08-10) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-08-10) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-08-10) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-08-02) วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2021-07-30) วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ