ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูลhttps://www4.fisheries.go.th/rfa-satun


  ทั้งหมด
   02 ธ.ค. 2565  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ประมง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    02 ธ.ค. 2565  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    02 ธ.ค. 2565  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ชว2923 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและ..    02 ธ.ค. 2565  กค.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง..    02 ธ.ค. 2565  กค.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะ..  อ่านทั้งหมด


 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล

  หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110

  0 7477 5455

  0 7477 5455

  if-satuninland@hotmail.com

  เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โดยเพาะขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด และกุ้งก้ามกรามเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และจำหน่ายให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เต่าบกและเต่าน้ำจืดของไทยกว่า 10 ชนิด สถานที่ตั้งล้อมรอบด้วยคลองละงู บรรยากาศร่มรื่นด้วยพรรณไม้ เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ

 แผนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง