ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 เผยเเพร่: 2018-09-13  |   ข่าววันที่: 2017-06-20 |  อ่าน: 474 ครั้ง
 

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางร้องเรียนผ่านกรมประมง

 

1. โทร 02 562 0546 โทรสาร 02 562 0534 สายด่วน 02 562 0600

 

2. ตู้รับเรื่องร้องเรียน ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 

3. ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 1116 ไปรษณีย์เกษตรศาตร์ 10903

 

4. ทางเว็บไซต์ http://www'fisheries.go.th/dof/ 
หัวข้อแจ้งเรื่องร้องเรียนราชการใสสะอาด หรือ หัวข้อกระดานถาม-ตอบ

 

ช่องทางร้องเรียนผ่านศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตว์น้ำจืดสตูล

 

1. ร้องเรียนผ่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง

          โทร./โทรสาร 074 775 455    e-mail  suwandee_k@hotmail.com

2. ร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องร้องเรียน ตั้งอยู่ที่ อาคารโรงเพาะฟักสัตว์น้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล                  

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110