ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2564 

เมนู

 เผยเเพร่: 2016-12-27  |   ข่าววันที่: 2016-12-27 |  อ่าน: 724 ครั้ง
 

ตัวชี้วัดรายบุคคลของข้าราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

 

1. นางสุขาวดี จารุรัชต์ธำรง   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล    รายละเอียดตัวชี้วัด

2. นางณิชารินทร์  แก้วฤทธิ์  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ    รายละเอียดตัวชี้วัด

3. นายณัฐชพงศ์  เพชรฤทธิ์  นักวิชาการประมงชำนาญการ             รายละเอียดตัวชี้วัด

4. นางสาวพฤดี  ศรีอำไพ     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน           รายละเอียดตัวชี้วัด

5. นายประชา  ณะเตีย          เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน            รายละเอียดตัวชี้วัด

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110