ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

???? อยากเริ่มต้นเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำอย่างไร ?

???? สถานที่เลี้ยง หรือต้องเตรียมบ่อ ทำอย่างไร ?

???? ใช้อาหารอะไรเลี้ยง ให้วันละกี่ครั้ง ?

???? เลี้ยงนานขนาดไหน ถึงจะได้ไซส์ที่ตลาดต้องการ ?

วันนี้ เรารวบรวมข้อมูลการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนมาให้ผู้ที่สนใจ มือใหม่ เริ่มต้นเลี้ยง ห้ามพลาด !!

สามารถศึกษาข้อมูล เพิ่มความรู้ เทคนิค เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม

????คู่มือการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียน ฉบับเต็ม คลิ๊กเลย

http://file.fisheries.go.th/f/fe7c32af1e/?raw=1

????สามารถดาวน์โหลด คู่มือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กว่า 31 เรื่อง ได้ที่

https://www4.fisheries.go.th/.../view_activities/1281/102107

???? เปิด E-book เอกสารคู่มือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้ที่

https://anyflip.com/bookcase/nmvvv

 https://www4.fisheries.go.th/mfp-krabiประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5

ประกาศกรมประมง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6

ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) จ้างเหมาบุคคลพหิการเพื่อปฏิบัติงานจัดตกแต่งดูแลต้นไม้และสนามหญ้า   241

ประกาศศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) เรื่องจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบริการรักษาความปลอดภัย   248

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) เรื่องจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบริการขับรถยนต์   233

จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบริการขับรถยนต์   240

จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบริการขับรถยนต์   221

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5

ประกาศกรมประมง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6

ประกาศศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จ้างเหมาบริการรักษาควา...   28

ประกาศศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จ้างเหมาบริการรักษาควา...   70

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดตกแต่งดูแลต้นไม้และสนามหญ้าของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่   95

ประกาศศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลท้...   165

ประกาศศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัย บริการขับรถยนต์ จัด...   164
   17 มี.ค. 2566  สลก.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานเลขานุการกรม..    16 มี.ค. 2566  สลก.  ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานเลขานุการกร..    16 มี.ค. 2566  กค.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง..    16 มี.ค. 2566  กนป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง..    16 มี.ค. 2566  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการเกษตร (อาหารสด) ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน..  อ่านทั้งหมด


 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

  188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000

  075620510

  075621183

  krabiandaman81000@gmail.com

  เข้าทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ สำนักงานจะอยู่ด้านหลัง 

 แผนที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง