ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) จ้างเหมาบุคคลพหิการเพื่อปฏิบัติงานจัดตกแต่งดูแลต้นไม้และสนามหญ้า

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

 เผยเเพร่: 2019-11-08 |  ผู้สนใจ: 28
 

ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) จ้างเหมาบุคคลพหิการเพื่อปฏิบัติงานจัดตกแต่งดูแลต้นไม้และสนามหญ้า

 •   ตำแหน่ง: จ้างเหมาชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) กรมประมง กระบี่
 •   หน่วยงาน: ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)
 •   ประกาศวันที่: 2019-11-08
 •   สิ้นสุดวันที่: 2019-11-25
 •   ติดต่อโทร: 075620510
 •   E-mail: krabiandaman81000@gmail.com
 •  Hit 20 อันดับ
 • ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (719)  ใบรับรองแพทย์.. (570) ประกาศกรมประมง.. (489) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (445) รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560.. (419) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร 1 ตำแหน่ง.. (373) รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559.. (357) รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560.. (349) รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559.. (344) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (342) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559.. (337) รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560.. (329) รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560.. (325) รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560.. (301) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560.. (300) รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560.. (295) รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (283) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง.. (282) ประกาศ จังหวัดกระบี่.. (257) ประกาศกรมประมง.. (256)

  Copyright © 2016-2019 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

   188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000