ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) จ้างเหมาบุคคลพหิการเพื่อปฏิบัติงานจัดตกแต่งดูแลต้นไม้และสนามหญ้า

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

 เผยเเพร่: 2019-11-08 |  ผู้สนใจ: 58
 

ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) จ้างเหมาบุคคลพหิการเพื่อปฏิบัติงานจัดตกแต่งดูแลต้นไม้และสนามหญ้า

 •   ตำแหน่ง: จ้างเหมาชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) กรมประมง กระบี่
 •   หน่วยงาน: ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)
 •   ประกาศวันที่: 2019-11-08
 •   สิ้นสุดวันที่: 2019-11-25
 •   ติดต่อโทร: 075620510
 •   E-mail: krabiandaman81000@gmail.com
 •  Hit 20 อันดับ
 • ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (845)  ใบรับรองแพทย์.. (754) ประกาศกรมประมง.. (607) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (530) รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560.. (526) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร 1 ตำแหน่ง.. (481) รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559.. (448) รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560.. (447) รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560.. (437) รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559.. (437) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559.. (434) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (434) รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560.. (428) รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560.. (426) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560.. (399) รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560.. (399) รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (384) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง.. (373) ประกาศ จังหวัดกระบี่.. (353) ประกาศกรมประมง.. (351)

  Copyright © 2016-2020 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

   188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000