ประกาศทั้งหมด

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

   (2020-09-25) ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-24) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-24) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-23) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 1002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-22) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กจ 2623 กระบี่..
   (2020-09-16) ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา จัดจ้างซ่อมทำสีตัวเรือตรวจประมงทะเล 605 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือตรวจประมงทะเล 222 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเทรลเลอร์เรือตรวจประมงทะเล 124 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมทำครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือยาง 08,11,12,13..
   (2020-09-16) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ อร 7807 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-16) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้งทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัว..
   (2020-09-15) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมทำเรือตรวจประมงทะเล 329 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องยนต์เรือตรวจประมงทะเล 214 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-15) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยงยางรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน อร 7807 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-11) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เรือตรวจประมงทะเล 327 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-11) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-10) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมอุปกรร์เรือตรวจประมงทะเล 606 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-11) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จีดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-11) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะจง..
   (2020-09-11) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมตัวเรือตรวจประมงทะเล 614 โดยวิธีเฉพาะจง..
   (2020-09-10) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์เรือตรวจประมงทะเล 606 โดยวิธีเแพาะเจาะจง..
   (2020-09-10) ประกาศกรมประมง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563..
   (2020-09-09) ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-08) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-08) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-01) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ กจ 2623 กระบี่..
   (2020-09-01) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮษ 3632 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาพจง..
   (2020-09-01) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-08-31) ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ อร 7807 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (891)  ใบรับรองแพทย์.. (819) ประกาศกรมประมง.. (643) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (554) รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560.. (549) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร 1 ตำแหน่ง.. (531) รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560.. (484) รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559.. (476) รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560.. (469) รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559.. (465) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559.. (462) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (460) รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560.. (457) รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560.. (457) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560.. (425) รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560.. (424) รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (421) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมิให้ใช้เครื่องมืออวนช้อนหรืออวนยก อวนครอบปลากะตักซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในท้องทะเลบางพื้นที่ และกำ.. (408) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง.. (397) ประกาศ จังหวัดกระบี่.. (379)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

     188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000