บทความศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ใบรับรองแพทย์.. (1,175)  ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (1,122) ประกาศกรมประมง.. (872) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมิให้ใช้เครื่องมืออวนช้อนหรืออวนยก อวนครอบปลากะตักซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในท้องทะเลบางพื้นที่ และกำ.. (808) รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560.. (763) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (740) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร 1 ตำแหน่ง.. (726) รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560.. (698) รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559.. (686) รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560.. (686)