บทความศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

รายงานงบทดลองราชการประจำเดือน มีนาคม  2561

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (678)  ใบรับรองแพทย์.. (524) ประกาศกรมประมง.. (458) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (411) รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560.. (377) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร 1 ตำแหน่ง.. (339) รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559.. (324) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (318) รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560.. (318) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559.. (313) รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559.. (313) รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560.. (297) รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560.. (295) รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560.. (272) รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560.. (266) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560.. (265) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง.. (259) รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (251) ประกาศ จังหวัดกระบี่.. (232) ประกาศกรมประมง.. (227)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

     188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000