บทความศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

รายงานงบทดลองราชการประจำเดือน มีนาคม  2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (758)  ใบรับรองแพทย์.. (626) ประกาศกรมประมง.. (520) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (466) รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560.. (455) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร 1 ตำแหน่ง.. (405) รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559.. (383) รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560.. (375) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (366) รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559.. (366) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559.. (360) รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560.. (358) รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560.. (355) รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560.. (336) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560.. (324) รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560.. (324) รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (311) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง.. (301) ประกาศ จังหวัดกระบี่.. (282) ประกาศกรมประมง.. (281)