บุคลากรศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)
นายพงษ์ศักดิ์ นิธิกรกุล

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่)
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายอดิเรก เอกเพชร

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสิมิลัน พังงา
    
นายสมพร คำสุวรรณโณ

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ พังงา
    
นายจิรวิช จุลบุษปะ

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล
    

Copyright © 2016-2019 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

 188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000