ประกาศ ประกาศกรมประมง

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 5 กง 6610 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7

ประกาศกรมประมง เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด   26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12

ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายทอดออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่   15

ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ให้เช่าของและอุปกรร์พร้อมติดตั้งเพื่อประกอบพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ ป...   15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำไวนิลประกอบงานพิธีและระบบอิเล้กทรอนิกส์ควบคุมการเปิดป้ายพิธีปล่อยเรือตรวจประมงทะเลออกปฏิบัติงาน   15

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก   181   ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขการขอรั...  176  นายอนันต์ หมานมานะ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ พร้อมเจ้าหน...  163  รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565   163  ร่วมประชุมให้คำแนะนำชี้แจงรายละเอียดโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบ...  147  รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   135  เข้าร่วมประชุมกับ ศรชล.จังหวัดสตูล เรื่อง “ติดตามผลการปฏิบัติงานและวางแผนการปฏิบ...  114  ร่วมรับฟังแผนปฏิบัติราชการ ศรชล. ระยะเวลา 5 ปี พร้อมทั้งร่วมเสนอความคิดเห็นในการ...  114  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565    113  ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชี...  111

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

     188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    krabiandaman81000@gmail.com   075620510   075621183   แฟนเพจ