ประกาศกรมประมง

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

   (2020-09-22) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กจ 2623 กระบี่..
   (2020-09-16) ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา จัดจ้างซ่อมทำสีตัวเรือตรวจประมงทะเล 605 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือตรวจประมงทะเล 222 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเทรลเลอร์เรือตรวจประมงทะเล 124 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมทำครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือยาง 08,11,12,13..
   (2020-09-16) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ อร 7807 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-16) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้งทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัว..
   (2020-09-15) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมทำเรือตรวจประมงทะเล 329 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องยนต์เรือตรวจประมงทะเล 214 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-15) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยงยางรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน อร 7807 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-11) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เรือตรวจประมงทะเล 327 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-11) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-10) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมอุปกรร์เรือตรวจประมงทะเล 606 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-11) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จีดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-11) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะจง..
   (2020-09-11) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมตัวเรือตรวจประมงทะเล 614 โดยวิธีเฉพาะจง..
   (2020-09-10) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์เรือตรวจประมงทะเล 606 โดยวิธีเแพาะเจาะจง..
   (2020-09-10) ประกาศกรมประมง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563..
   (2020-09-09) ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-08) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-08) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง..
   (2020-09-01) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ กจ 2623 กระบี่..
   (2020-09-01) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮษ 3632 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาพจง..
   (2020-09-01) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-08-31) ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ อร 7807 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-08-18) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ บน 5230 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-08-17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-08-10) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-08-07) เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (884)  ใบรับรองแพทย์.. (813) ประกาศกรมประมง.. (641) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (550) รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560.. (547) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร 1 ตำแหน่ง.. (525) รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560.. (482) รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559.. (475) รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560.. (468) รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559.. (463) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559.. (461) รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560.. (456) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (455) รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560.. (455) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560.. (424) รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560.. (418) รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (418) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมิให้ใช้เครื่องมืออวนช้อนหรืออวนยก อวนครอบปลากะตักซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในท้องทะเลบางพื้นที่ และกำ.. (407) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง.. (396) ประกาศ จังหวัดกระบี่.. (374)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

     188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000