ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

Copyright © 2016-2019 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

 188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000