จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบริการขับรถยนต์

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

 เผยเเพร่: 2019-04-04 |  ผู้สนใจ: 93
 

จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบริการขับรถยนต์

 •   ตำแหน่ง: จ้างเหมาชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ กรมประมง กระบี่
 •   หน่วยงาน: ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่
 •   ประกาศวันที่: 2019-04-04
 •   สิ้นสุดวันที่: 2019-04-23
 •   ติดต่อโทร: 075620510
 •   E-mail: krabiandaman81000@gmail.com
 •  Hit 20 อันดับ
 • ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (960)  ใบรับรองแพทย์.. (908) ประกาศกรมประมง.. (698) รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560.. (598) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (597) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร 1 ตำแหน่ง.. (581) รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560.. (530) รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559.. (526) รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559.. (517) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมิให้ใช้เครื่องมืออวนช้อนหรืออวนยก อวนครอบปลากะตักซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในท้องทะเลบางพื้นที่ และกำ.. (516) รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560.. (513) รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560.. (513) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559.. (512) รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560.. (506) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (502) รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560.. (477) รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (476) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560.. (473) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง.. (437) ประกาศ จังหวัดกระบี่.. (420)

  Copyright © 2016-2021 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่

   188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000