ด่านตรวจประมงนราธิวาส


 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 3.4K | อ่าน: 17.8K

www4.fisheries.go.th/fishquarantine-narathiwat

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร: ด่านตรวจประมงนราธิวาส

สแกน QR Code  พิมพ์   *news201#   กดส่ง

 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ

 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

 กลุ่มตรวจสอบเรือประมง

 กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง

 กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า

 กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาระบบการตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 ด่านตรวจประมงกระบี่

 ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี

 ด่านตรวจประมงจันทบุรี

 ด่านตรวจประมงจันทบุรี

 ด่านตรวจประมงชลบุรี

 ด่านตรวจประมงชุมพร

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

 ด่านตรวจประมงตรัง

 ด่านตรวจประมงตราด

 ด่านตรวจประมงตาก

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานหาดใหญ่

 ด่านตรวจประมงนครพนม

 ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

 ด่านตรวจประมงปัตตานี

 ด่านตรวจประมงปาดังเบซาร์

 ด่านตรวจประมงเพชรบุรี

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

 ด่านตรวจประมงมุกดาหาร

 ด่านตรวจประมงระนอง

 ด่านตรวจประมงระยอง

 ด่านตรวจประมงลาดกระบัง

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

 ด่านตรวจประมงสะเดา

 ด่านตรวจประมงสุรินทร์

 ด่านตรวจประมงอุบลราชธานี

 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 5 สมุทรสาคร

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต​ 7 (สุราษฎร์ธานี)​

ประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2563...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-12-03  |   ข่าววันที่: 2020-12-03 |  10 ครั้ง


..อ่านต่อ 


ประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2563...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-12-02  |   ข่าววันที่: 2020-12-02 |  14 ครั้ง


..อ่านต่อ 


ประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-12-01  |   ข่าววันที่: 2020-12-01 |  20 ครั้ง


..อ่านต่อ 


ประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-11-30  |   ข่าววันที่: 2020-11-30 |  17 ครั้ง


..อ่านต่อ 


ประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-11-29  |   ข่าววันที่: 2020-11-29 |  19 ครั้ง


..อ่านต่อ  ด่านตรวจประมงนราธิวาส

  17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

 แผนที่ด่านตรวจประมงนราธิวาส
Latitude:6.275097   Longitude:102.025081

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2017-01-12 09:32:00 น. (ลำดับที่: 141)