•  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติส่งออกสัตว์น้ำ (รายเดือน)   187   ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2564   147  สถิตินำเข้าสัตว์น้ำ (รายเดือน)   142  ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564   140  สถิตินำเข้าสัตว์น้ำ (รายปี)   138  ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 7 มกราคม 2565   137  ปริมาณสัตว์น้ำจากสมุดบันทึกการทำการประมง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   135  ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2564   131  สถิติส่งออกสัตว์น้ำ (รายปี)   128  สถิติแสดงชนิด ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 ลำดับแรก ที่นำเข้า-ส่งออกทางด่า...  127