บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส
นายตะวัน คงสี

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส
(นักวิชาการประมงชำนาญการ )
    


นายซูนัยดี บินมะ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวปราณี ทองสองสี

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นางสาวอัษวาณีย์ เจ๊ะอาลี

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นายอิสมะแอ มะแซ

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นายสุชน ลอยเมฆ

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    


นายโสฬส บกสวาทชา

จ้างเหมาบริการ
(นักวิชาการประมง)
    
นายมูรซาลิน หะยีอับดุลเลาะ

จ้างเหมาบริการ
(นักวิชาการประมง)
    
นายพงศธร แก้วมณี

จ้างเหมาบริการ
(พนักงานขับรถยนต์)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส

 17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110