นายคเณศวร์ ขอวิวัฒน์

หัวหน้าด่านตรวจประมงนราธิวาส
    


นางสาวรอกีเยาะ เป๊าะจิ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นายซูนัยดี บินมะ

หัวหน้างานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำฯ
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร

หัวหน้างานตรวจสอบเรือประมง
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาวอัษวาณีย์ เจ๊ะอาลี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวปราณี ทองสองสี

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    
นายไกรสร เพิงใหญ่

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางผกาภรณ์ เณรมณี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอิสมะแอ มะแซ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวฮาฟีรา ซีเซ็ง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายสุชน ลอยเมฆ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายพงศธร แก้วมณี

จ้างเหมาบริการ
(พนักงานขับรถยนต์)
    
นางนิศาชล ศรีสุข

จ้างเหมาบริการ
(เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด)
    
นายณัฐพงศ์ ภิรมย์หิรัณย์

จ้างเหมาบริการ
(เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ)
    
นายมูรซาลิน หะยีอับดุลเลาะ

จ้างเหมาบริการ
(นักวิชาการประมง)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

 17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110    narainspectiion@gmail.com   073-581000   073-581000   แฟนเพจ