บุคลากรด่านตรวจประมงนราธิวาส
นายตะวัน คงสี

หัวหน้าด่านตรวจประมงนราธิวาส
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ )
    


นายซูนัยดี บินมะ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวปราณี ทองสองสี

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นางสาวอัษวาณีย์ เจ๊ะอาลี

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นายอิสมะแอ มะแซ

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นายสุชน ลอยเมฆ

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    


นายโสฬส บกสวาทชา

จ้างเหมาบริการ
(นักวิชาการประมง)
    
นายมูรซาลิน หะยีอับดุลเลาะ

จ้างเหมาบริการ
(นักวิชาการประมง)
    
นายพงศธร แก้วมณี

จ้างเหมาบริการ
(พนักงานขับรถยนต์)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

 17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110